22.5.2019 - Elektrostimulátor

Vďaka projektu „Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc“ sme mohli zaviesť v Centre Liberta novú podpornú terapiu "Elektroterapiu". Na túto terapiu sme zakúpili špeciálny prístroj, ktorý má už zabudovaný aj ultrazvuk a v súčasnosti je to najmodernejšie zariadenie tohto druhu na trhu. Elektrostimulačný účinok je vhodný predovšetkým na nefunkčné, alebo oslabené svaly z najrôznejších príčin. Táto kúpa bola realizovaná v rámci programu „Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc“ usporiadaného Centrom Liberta z Košíc a Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa okrem výmeny skúseností a intervenčných metód vo sférach zdravotníctva, sociálnych vecí a špeciálnej pedagogiky rozvíjajú aj terapie a škála pomôcok.
22.5.2019 - Elektrostimulátor
Novinky import / 22.05.2019 - Elektrostimulátor  - foto
Novinky import / 22.05.2019 - Elektrostimulátor  - foto

Zoznam noviniek